VERKKOKAUPAN TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 11.5.2018

Rekisterinpitäjä

Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, info@suomi-seura.fi, 09-684 1210

Yhteyshenkilö

Jäsensihteeri Päivi Kukkakorpi, 09-6841 2129 ja kirjanpitäjä Sari Kujansuu, 09-6841 2126

Rekisterin nimi

Suomi-Seura ry:n verkkokauppa 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uusien jäsenten vastaanottoa ja jäsenmaksujen keräämistä varten.

Maaoppaiden ja tuotevälityksen tuotteiden tilausten vastaanottoa ja toimittamista sekä maksuliikenteen hoitoa varten.  

Verkkokaupassa uutiskirjeen tilanneet lisätään seuran sähköiselle Uutiskirjeen vastaanottajalistalle. 

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1b)

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä, rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite, tilaus- ja maksutiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä.

Ryhmät, joille henkilötietoja luovutetaan

T:mi Petri Mahlberg hoitaa MyCashflow –verkkokauppamme tuotevälitystä suurimmalta osin. MyCashflown avainhenkilöt pääsevät tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.  Verkkokaupassa on käytössä Checkoutin ja Klarna Checkoutin maksupalvelut. Pankit saavat maksutiedot. Muilta osin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolella. 

Tietojen säilytysajat

MyCashflow verkkokauppa määrittää säilytysajan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti, huolellisesti ja luottamuksellisina. 

Tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Verkkokaupan tuotteiden maksaminen tapahtuu pankin suojatun yhteyden kautta.

Tietoihin pääsevät tilausten ja maksujen käsittelijät kukin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli rekisteröity pyytää häntä koskevaa tietoa korjattavaksi, rekisterinpitäjä korjaa tai täydentää rekisterissä olevan rekisteröityä koskevan tiedon. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.  

Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä tai Suomi-Seura ry:n kotisivujen sähköisellä lomakkeellahttp://uutiskirje.suomi-seura.... tai ottamalla yhteyttä: info@suomi-seura.fi.