USP istunto 2020 ● Session 2020 (saatavana/tillgänglig/        available 11.12.2019 - 30.4.2020)

Osallistujan rekisteröitymismaksu 50 € on istunto-osallistujan henkilökohtainen, sitova maksu. Se kattaa istuntopäivien buffet-lounaan jälkiruokineen ja taukokahvit Finlandia-talolla. Se kattaa myös istuntokuluja, joista Suomi-Seura ry on vastannut vuodesta 1997 lähtien. Viimeinen maksupäivä on sama kuin Edustajan ilmoittautuminen-lomakkeen viimeinen jättöpäivä: 30.4.2020.

Maksua ei palauteta ilmoittautuneelle, joka ei tule istuntoon. Esteen ilmetessä voit luovuttaa osallistumisesi toiselle henkilölle, jolloin muutos on tehtävä ja siitä on ilmoitettava hyvissä ajoin parlamenttisihteerille: info@usp.fi 

Deltagarens registreringsavgift 50 € är session deltagarens personlig, bindande avgift. Den betäckar session dagarnas buffé lunch, efterrätt och pauskaffe vid Finlandia-huset. Den betäckar även sessionskostnader som Finland-Samfundet bemötade ensam sedan år 1997. Den sista betalningsdagen är den samma som Personlig anmälans sista inlämningsdagen: 30.4.2020.

Registreringsavgiften returneras inte till de anmälda som inte kommer till sessionen. I fall ett hinder uppstår kan du överlämna dit deltagande till någon annan, då ändringen måste göras och informeras om i god tid till parlamentssekreteraren: info@usp.fi

Participant registration fee 50 € is Session participant’s personal, binding fee. It covers during session days at Finlandia Hall buffet lunches with desserts and afternoon coffees. It also covers session costs which the Finland Society shouldered since year 1997. The last payment day is the same same as the last submission day of Representative’s registration: 30.4.2020.

Registration fee will not be returned to those who fail to arrive despite signing up (no-show). In case of hindrance, you can pass on your participation to another person where the change and its announcement must be made in timely fashion to parliament secretary: info@usp.fi

Näytetään tuotteet 1-1 / 1